Dokedy: 7. september 2016
Kde: Košice
Kedy: 1. október 2016

Do tímu Karpatskej nadácie sa hľadá nová posila. Mala by to byť skúsená účtovníčka/účtovník so znalosťou účtovnej a daňovej legislatívy a s komunikačnou úrovňou angličtiny.

Tvojou pracovnou náplňou bude:

  • samostatné vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie účtovných závierok, podávanie daňových priznaní, mzdová agenda a personalistika, komunikácia s inštitúciami
  • finančný manažment organizácie, tvorba a sledovanie čerpania rozpočtu na štvrťročnej báze, príprava písomných prehľadov
  • finančný manažment projektov financovaných z externých zdrojov, tvorba a sledovania čerpania rozpočtov, príprava priebežných a záverečných finančných správ

Preto v prípade ak si tímový hráč, nebojíš sa práce, výziev a si ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať, si popritom aj dobrý kolega a usilovný pracovník so zmyslom pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok a dokážeš sa stotožniť s hodnotami a princípmi Karpatskej nadácie motivačný list a štruktúrovaný životopis posielaj do 7. septembra 2016 na adresu lea.sabolova@karpatskanadacia.sk.

Podrobnejšie info o pracovnej ponuke si prečítaj tu.