Pre kanceláriu Rady mládeže Slovenska hľadáme novú/ého členku/člena tímu na pozíciu “Finančná manažérka/Finančný manažér projektov”

Náplň práce:

 • administratíva spojená s chodom kancelárie RmS a spracovanie pošty
 • nákup potrieb a správa pokladne
 • správa bankových účtov, vykonávanie platieb
 • evidencia platieb
 • tvorba návrhov rozpočtov, sledovanie ich čerpania a finančné plánovanie
 • komunikácia s členskými organizáciami a predsedníctvom RmS
 • organizačné zabezpečenie podujatí RmS a projektových aktivít
 • tvorba finančných a obsahových správ o realizácií projektov
 • priebežné sledovanie napĺňania projektových cieľov a aktivít
 • komunikácia s účtovníkom a príprava podkladov pre neho

Požadujeme:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie
 • skúsenosti s realizáciou projektov po finančnej stránke
 • skúsenosti so spracovaním účtovných dokladov a tvorbou rozpočtov projektov
 • skúsenosti s projektovou koordináciou a organizovaním podujatí
 • znalosť mládežníckych organizácii a tretieho sektora
 • anglický jazyk na úrovní B2, ďalší jazyk výhodou
 • práca s MS Office, ďalšie počítačové zručnosti výhodou

Ponúkame:

 • partnerský prístup
 • flexibilný pracovný čas
 • priestor pre osobný a profesionálny rozvoj
 • kolektív aktívnych mladých ľudí

V prípade záujmu preto svoj životopis v slovenskom jazyku, motivačný list v anglickom jazyku, prípadne odporúčanie od predchádzajúceho zamestnávateľa, učiteľa alebo inej osoby zašli na mailovú adresu batkova@mladez.sk najneskôr do 31.5.2016.

Podrobné info čítaj v tomto dokumente .