Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: 29. november 2017

Fórum dobrej politiky 2017 je verejné podujatie, ktoré spojí predstaviteľov biznisu, politiky, verejnej správy a neziskového sektora s cieľom vytvoriť priestor na inšpiráciu, diskusiu, zdieľanie a spoluprácu pri hľadaní možností a riešení, ktoré povedú k zvyšovaniu kvality života na Slovensku

Samotné podujatie nadviaže na výsledky komplexnej štúdie hodnotovej orientácie obyvateľov krajiny NVA, ktorej výsledná analýza umožňuje zistiť, aké hodnoty a postoje v súčasnosti zastávajú ľudia v našej spoločnosti, aké sú ich potreby a ako sa ich darí napĺňať.

Účelom Fóra je vytvoriť bezpečný a stimulujúci priestor pre účastníkov, v ktorom je možné sa aktívne zapojiť a angažovať do procesu pozitívnej zmeny na Slovensku vo svojej oblasti pôsobenia i mimo nej a uplatniť pri tom svoje znalosti, skúsenosti a zdroje. Zameria sa na 3 kľúčové otázky:

  • Ako vieme čo najlepšie porozumieť potrebám a hodnotám obyvateľov Slovenska?
  • Aký prístup potrebujeme uplatniť v politike i mimo nej?
  • Na čo sa môžeme zamerať – individuálne i kolektívne?

Predstaví sa na ňom množstvo rešpektovaných odborníkov a známych osobností z verejného života, ale i z neziskového sektoru.

Uskutoční sa 29. novembra 2017 v Bratislave, v prípade záujmu o účasť je nutné vyplniť prihlášku. Podrobnejšie informácie nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Youth Politics Education