Dokedy: 19. september 2016
Kde: krajiny OSN
Kedy: 2016

V septembri 2015 sa uskutočnil Summit OSN venovaný trvalo udržateľnému rozvoju, na ktorom bol predstavený akčný plán pre riešenie globálnych problémov do roku 2030. Venovaný bol najmä otázkam ako sú odstránenie chudoby vo všetkých formách, boj proti nerovnosti a riešenie zmeny klímy.

V súvislosti so summitom bola vyhlásená aj fotosúťaž na témuMôj názor na trvalo udržateľný rozvoj.”
Táto súťaž je otvorená pre všetkých absolventov, vysokoškolákov ale aj stredoškolákov zo všetkých krajín.

Cieľom súťaže je podporiť študentov, aby v súvislosti s témou odkomunikovali svoje pocity na fotografii a zdieľali ich s mnohými ďalšími ľuďmi.

Do projektu je možné zapojiť sa ešte do 19. septembra 2016.

Podrobnejšie info o celom projekte v angličtine si prečítaj tu.