Dokedy: 30. jún 2020
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie víťazov - 15. júl 2020

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom a v spolupráci s pedagógmi a rodičmi a vedie deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času.

V súčasnosti vyhlásila Foto-video súťaž AMAVET 2020 určenú pre deti a mládež  konkrétne začínajúcich ale i pokročilých foto-video nadšencov.

Súťažná téma pre prihlásené práce je – Čo dobré nám priniesla kríza? Úlohou súťažiacich je zamerať sa na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy.

Žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska použijú na prihlásenie svojich súťažných príspevkov nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 30. jún 2020.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku