Dokedy: 15. september 2017
Kde: Slovensko
Kedy: 25. máj - 15. september 2017

“Ľudia ešte aj dnes, v 21. storočí, umierajú hladom. Sú krajiny, v ktorých je negramotnosť ešte aj dnes bežným javom. Mnohých ľudí ešte aj dnes vyháňajú z ich domovov prírodné katastrofy či dopady klimatickej zmeny. “

Témou súťaže je “Dôstojný život pre všetkých”, hlavným cieľom súťaže je upozorniť prostredníctvom prihlásených súťažných príspevkov na nerovnosti v súčasnom svete, na príčiny ich vzniku a zároveň sa pokúsiť zmeniť svet na miesto spravodlivejšie pre všetkých.

Súťaž je určená pre novinárov, profesionálnych, ale aj amatérskych fotografov s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku minimálne 18 rokov. Na prihlásenie súťažných príspevkov slúži elektronický formulár, deadline je 15. september 2017.

Podrobnejšie info je v odkaze.

Zdroj: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií