Dokedy: 20. január 2017
Kde: Washington, USA
Kedy: 3. jún - 28. júl 2017

Americká nezisková organizácia Friends of Slovakia, ktorej hlavným cieľom je podpora dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Spojenými štátmi, poskytne v tomto roku slovenským študentom už po 13. krát možnosť zúčastniť sa letných študijných programov Fondu amerických štúdií.

Prioritnými oblasťami záujmu sú programy v oboroch:

  • obchod a podnikanie
  • filantropia
  • žurnalistika

Popri účasti na prednáškach a seminároch budeš mať možnosť komunikovať nielen so študentmi z mnohých popredných univerzít z USA, ale aj s množstvom zahraničných študentov z celého sveta. Súčasťou programu sú aj stáže v dĺžke trvania približne 30 hodín týždenne, ktoré budú jedinečnou príležitosťou získať aj praktické pracovné skúsenosti.

Študijný program sa uskutoční v termíne 3. júna – 28. júla 2017. Ubytovanie je pre účastníkov zabezpečené v campusoch v Arlingtone, samotné programy budú prebiehať na George Washington University vo Washingtone, DC.

Deadline pre prihlasovanie je 20. január 2017, všetky potrebné detailné informácie nájdeš v angličtine v odkaze.

Zdroj: Friends of Slovakia

.