Dokedy: 30. jún 2020
Kde: USA
Kedy: akademický rok 2020/2021

Fulbrightovo štipendium umožňuje absolvovať mladým ľuďom zo Slovenska šesť až deväťmesačný výskumný alebo študijný pobyt  na univerzite alebo inej inštitúcii v USA.

Je určené pre uchádzačov, ktorí svojimi akademickými či osobnými záujmami dokážu prispieť k zvyšovaniu porozumenia medzi občanmi SR a USA.

Podmienky pre uchádzačov:

  • ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie magisterské alebo inžinierske
  • výborné študijné výsledky
  • výborná znalosť anglického jazyka
  • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike
  • a iné

Štipendium pokrýva mesačné životné náklady, základné zdravotné poistenie a spiatočnú letenku, zahŕňa aj úhradu školného, resp. školských poplatkov.

V prípade záujmu je nutná registrácia, deadline pre uchádzačov je  30. jún 2020.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Fubrightova komisia