Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí sumu 60 000 eur medzi najzmysluplnejšie zámery, ktoré predložia oprávnené organizácie v mestách a obciach na celom Slovensku. Partnerom programu je Slovenský futbalový zväz.

V programe Futbal to je hra! môžete požiadať o grant na skvalitnenie činnosti futbalových klubov detí:

  • na nákup športového vybavenia (napr. dresy, lopty, bránky, siete, kužele)
  • na nákup technického vybavenia (kosačka, stopky, iná technika)
  • na rekonštrukcie menšieho rozsahu, ktoré skvalitnia podmienky pre hru alebo zvýšia kvalitu ihriska (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém a pod.)

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:

  • futbalový klub, resp. telovýchovná jednota s min. 3-ročnou históriou práce s mládežníckymi kategóriami (právna forma: občianske združenie, nezisková organizácia a iné);
  • obce a mestá na Slovensku do 15 tisíc obyvateľov.

Podrobné informácie a konkrétny postup v prípade žiadosti o grant nájdeš na webovej stránke nadaciaslsp.

Žiadosť  je potrebné podať  najneskôr do 13. mája.