Nadácia Slovenskej sporiteľne otvára 7. ročník grantového programu Futbal to je hra!, ktorý je určený pre neprofesionálne mládežnícke futbalové kluby na Slovensku.

Grant podporí skvalitnenie činnosti futbalových klubov detí:

  • na nákup športového vybavenia (napr. dresy, lopty, bránky, siete, kužele),
  • na nákup technického vybavenia (kosačka, stopky, iná technika),
  • na rekonštrukcie menšieho rozsahu, ktoré skvalitnia podmienky pre hru alebo zvýšia kvalitu ihriska (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém a pod.).

Žiadať môžu len subjekty s právnou subjektivitou:

  • futbalový klub, resp. telovýchovná jednota s min. 3-ročnou históriou práce s mládežníckymi kategóriami (právna forma: občianske združenie, nezisková organizácia a iné);
  • obce a mestá na Slovensku do 15 tisíc obyvateľov.

O grant sa nemôžu uchádzať profesionálne mládežnícke kluby, podnikateľské subjekty, podnikatelia na základe živnosti a iné fyzické osoby.

Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom e-podatelne a následne vyplnením elektronického formulára, najneskôr do 13. mája.

Podrobné informácie na nadaciaslsp.sk.