Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou otvoril prvý ročník grantového programu Getrag pre región.

Program Getrag pre región podporí projektové zámery neziskových organizácií v určených tematických oblastiach, ktoré ponúkajú inovatívne a dlhodobo udržateľné riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne.

Príspevok je určený pre projekty, ktoré sa budú realizovať na východnom Slovensku – v Košickom a Prešovskom kraji, a to v tematických oblastiach:
• bezpečnosť,
• deti a mládež,
• zdravý a aktívny životný štýl,
• kultúra,
• environmentálne programy a vzdelávanie.

Žiadosti spolu s prílohami je potrebné poslať poštou Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice. Obálka musí byť označená názvom “Getrag pre región”.

Podrobné informácie o programe karpatskanadacia.sk.