Program od Google umožní slovenským neziskovkám propagovať svoje poslanie a iniciatívy bezplatnou inzerciou na stránkach s výsledkami vo Vyhľadávači Google (v službe AdWords).

Neziskové organizácie si môžu požiadať o grant ak spĺňajú nasledovné kritériá: aktuálny a platný status charitatívnej organizácie ako to vyžaduje slovenská legislatíva, pri podaní prihlášky potvrdia a odsúhlasia požadované vyhlásenia týkajúce sa diskriminácie a prijímania a používania darov a musia mať funkčné webové stránky s veľkým podielom vlastného obsahu.

O grant je možné žiadať priebežne.

Viac info na google.sk.