Finančnú podporu do výšky 3 500$ môžu získať žurnalisti pracujúci s enviromentálnymi témami. Žiadatelia by nemali pracovať v enviromentalistickom lobbingu či PR, zapojiť sa môžu však s akýmkoľvek enviro projektom spojeným s žurnalistikou.

Prihlasovací poplatok pre nečlenov Society of Enviromental Journalists 40$, podrobné podmienky a prihlasovací formulár sú k dispozícii na webe SEJ.