Projekty môžu predkladať iba organizácie (nie jednotlivci) a mali by sa týkať šírenia a prezervácie umenia – v rámci hudby, divadla, výtvarného umenia a architektúry.

Viac info