Uzávierka: 20. máj 2020
Maximálna výška grantu: 550 eur

Nadácia J&T otvorila Grant “Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi”, ktorým tak reaguje na vzniknutú situáciu na Slovensku, spôsobenú opatreniami vlády, ktoré boli vyhlásené v dôsledku hrozby nákazou Covid 19.

Cieľom grantu je podporiť rodiny s deťmi  a osamelých rodičov s deťmi, ktorí sa z dôvodu poklesu či straty príjmu, spôsobeného vplyvom súčasných vládnych opatrení, ocitli v ťažkej životnej situácii.

Ide o jednorazový príspevok, cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi a osamelí rodičia s deťmi do 15 rokov, s trvalým pobytom na území SR, ktorých celkový mesačný príjem neprekročí v dobe mimoriadnych opatrení čiastku vo výške 750,-Eur.

Na prihlasovanie žiadostí slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 20. máj 2020.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia J&T