Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov:

  • z knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti
  •  zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov
  • akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc

Viac info nájdeš na culture.gov.sk.