Štandardné granty Vyšehradského fondu podporia spoločné projekty krajín V4 (Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česká republika). Spolupracovať by mali najmenej tri krajiny, na projektoch mládežníckej výmeny, vzdelania, propagácie turizmu, vedeckej výmeny a výskumu, kultúrnej a cezhraničnej spolupráce.

Pozri podrobné informácie.