Nadácia Tatra banky grantom E-Talent podporí aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z financií môžu byť podporené priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne vedecké práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Viac informácii nájdeš na nadaciatatrabanky.sk