Nadačný fond Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Región kultúrne.

Neziskové organizácie, obce, mestá, príspevkové a rozpočtové organizácie zo Žilinského kraja môžu podať žiadosť o podporu súčasného umenia, tradičnej kultúry a záchranu kultúrnych a historických pamiatok.

Podmienkou je, že odovzdaný projekt musí odporučiť zamestnanec Kia Motors Slovakia.

Viac info na nadaciapontis.sk.