O grant z Fondu pre transparentné Slovensko sa môžu uchádzať mimovládne watchdogové a analytické organizácie, ako aj think-tanky, ktoré sa dlhodobo pričiňujú o to, aby Slovensko bolo transparentnejšou krajinou.

Žiadajúca organizácia musí mať aspoň 3-ročnú prax a vedieť zdokladovať výsledky svojej činnosti. Podporených bude 5 projektov sumou 80 000 eur.

Svoj projekt môžete prihlásiť cez elektronický formulár do 20. januára na stránke Darca.sk, kde je potrebné si vytvoriť osobné konto. K elektronickej žiadosti priložte výročnú správu organizácie za rok 2013 a fotografie alebo video dokumentujúce najvýznamneší úspech organizácie za posledný rok v oblasti advokácie verejných záujmov.

Viac info na nadaciapontis.sk.