Nadácia Pontis a Kia Motors Slovakia vyhlasujú grantový program na podporu vzdelávacích aktivít stredných a vysokých škôl v Žilinskom kraji.

Môžu oň žiadať tímy študentov s pedagógmi, ktorých zastreší ich škola ako prijímateľ grantu. Študenti budú môcť zlepšiť svoje prezentačné schopnosti a pomôcť skvalitniť vzdelávanie na školách. Grant bude poskytnutý na aktivity ako je príprava inovatívnych vzdelávacích metód, internetové stránky určené na interaktívne vzdelávanie, videá slúžiace k výučbe, rovesnícke vzdelávacie aktivity, simulačné hry, prednášky a letné školy, debatné krúžky, konferencie a workshopy.

Žiadosť vyplníte elektronicky cez portál darca.sk, kde je potrebné sa registrovať. Projekty budú projímané najneskôr do 6. februára do 24:00.