Uzávierka: 30.09.2016
Maximálna výška grantu: 1000 eur

Nevyužívanie potenciálu zrážkovej vody, ktorá v drvivej väčšine prípadov končí zbytočne v kanalizácii, prináša pre tak živý organizmus, akým je mesto veľkosti Bratislavy, aj množstvo negatívnych dôsledkov.

Finančný príspevok na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou má za cieľ zlepšiť hospodárenie so zrážkovou vodou v hlavnom meste a podporiť zlepšenie mikroklímy mestského prostredia.

Ide o grantový program, ktorý vychádza z projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“, na ktorý boli vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte mesta.

Podrobnosti o programe a o prideľovaní finančného príspevku si prečítaj tu.

Zdroj: Bratislava.sk