Uzávierka: 17. september 2017
Maximálna výška grantu: 2 500 eur

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program “Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto”.

Grantová výzva je určená pre subjekty pôsobiace v okruhu do 20 km od atómovej elektrárne Mochovce. Cieľom programu je modernizácia verejných priestorov obcí a miest formou riešení podnecujúcich energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia, implementáciu riešení prispievajúcich k efektívnej a transparentnej komunikácii a  fungovaniu obce či mesta pre potreby obyvateľov 21. storočia.

Možné oblasti podpory sú nasledovné:

  • projekty udržateľnej, ekologickej a energetickej efektívnosti a sebestačnosti a projekty zdieľanej ekonomiky
  • podpora separácie domového odpadu, projekty kompostovísk, koreňové čističky odpadových vôd
  • projekty lokálneho využívania miestnych prírodných a obnoviteľných materiálov, využívanie dažďovej vody
  • podpora alternatívnych  foriem dopravy miestnych obyvateľov – cyklotrasy, cyklostojany, bikesharing, carsharing, nabíjacie stanice a ďalšie materiálno-technické vybavenie za účelom podpory alternatívnej formy dopravy
  • ochrana cenných prírodných lokalít na území obce, ochrana vodných tokov a podzemných vôd
  • a iné

Výzva je určená pre samosprávy miest a obcí, občianske združenia, cirkevné organizácie, školy a materské školy. Na prihlasovanie projektov slúži elektronický formulár, deadline je 17. september 2017. Podrobnejšie informácie si môžeš prečítať tu.

Zdroj: Nadácia Pontis