Uzávierka: 18. február 2017
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Grantová výzva mestskej časti Bratislava– Ružinov pre rok 2017, je určená na podporu projektov, ktorých cieľom je zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvíjanie života v rámci komunity a podporu napĺňania potrieb a zmysluplných aktivít občanov mestskej časti.

Piroritnými oblasťami pre rok 2017 sú:

  • ochrana životného prostredia, ústrednou témou je znižovanie odpadov
  • podpora telovýchovy, športu a voľnočasových aktivít mladých, ústrednou témou je vyvážená podpora športových aktivít pre účastníkov súťaží, ale aj voľnočasových aktivít

Lehota na predkladanie žiadostí je do 28. februára 2017.

Všetky podrobné informácie o výzve sa nachádzajú tu.

Zdroj: Mestská časť Bratislava- Ružinov