Uzávierka: 28. február 2017
Maximálna výška grantu: 200 000 eur

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo grantovú výzvu zameranú na finančnú podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho, kreatívneho priemyslu a tradičných remesiel.

Výzva je určená na:

  • nákup technológií a zariadení
  • podporné marketingové a odborné aktivity
  • drobné rekonštrukcie, ktoré podporia výrobu a inovácie
  • náklady na rekonštrukciu/prenájom budov v súvislosti s nákupom technológie, marketingové aktivity alebo výrobu prototypov

Výzva je určená nielen pre už zabehnuté firmy, ale aj pre začínajúce, dôležitá je najmä originalita nápadu alebo projektu.

Všetky podrobné informácie o výzve nájdeš v odkaze.

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky