Uzávierka: 30. január 2017
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Nadácia Ezra aj tento rok otvára grantovú výzvu.

Podporené v nej budú projekty zamerané prioritne na:

  • oblasť sociálno-zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na potreby tých, ktorí prežili holokaust
  • dôstojnú pripomienku obetí holokaustu
  • vzdelávacie a spoločenské aktivity v prospech židovskej komunity na Slovensku
  • na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku

Všetky žiadosti na rok 2017 musia byť podané do 30. januára 2017 a finančné prostriedky použité do 31. decembra 2017.

Podrobnosti výzvy si prečítaj tu a v odkaze.

Zdroj: Nadácia EZRA