Uzávierka: 27. marec 2020
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Nadácia ESET vyhlasuje druhý ročník grantovej výzvy, ktorej cieľom je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku.

Preto v jej rámci podporí neziskové projekty, ktoré majú jasne definované ciele, aktivity a očakávané výsledky, s dlhodobým prínosom a slúžiace širšej komunite.

Deadline pre registráciu projektov je 27. marec 2020.

Prihlasovací formulár a všetky potrebné informácie sú TU.

Zdroj: Nadácia ESET