Uzávierka: 9. jún 2020
Maximálna výška grantu: 40 000 eur

“Existencia slobodnej a aktívnej občianskej spoločnosti je jedným z atribútov zdravej participatívnej demokracie. Plní rôzne kľúčové úlohy, napríklad budovanie dôvery a solidarity medzi ľuďmi, ochranu životného prostredia, podporu zraniteľným skupinám a zvyšovanie transparentnosti a dobrej správy vecí verejných.”

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s partnermi otvára grantovú výzvu pre rozvoj organizácií občianskej spoločnosti “Stronger Ties of Civil Society Networks in the Czech Republic, Slovakia and Hungary”. Táto grantová výzva je súčasťou rovnomenného programu Stronger Roots for Civil Society, zameraného na organizačnú a sektorovú odolnosť občianskeho sektora v týchto krajinách.

Organizácie občianskeho sektora volia pre presadzovanie svojich cieľov rôzne taktiky a spôsoby. Grant má pomôcť organizáciám neziskového sektora zahrnúť v ich strategických procesoch rôznorodé perspektívy a prístupy.

Vo výzve môžu platformy žiadať o podporu na tzv. tranzverzálnu spoluprácu, teda na projekty, v ktorých oslovia organizácie či jednotlivcov s odlišnými názormi alebo z iného prostredia, s ktorými doposiaľ nespolupracovali. Cieľom pritom nie je len rozšíriť členskú základňu, ale aj preklenúť ideologické či geografické rozdiely, navzájom sa obohatiť a posilniť spoluprácu.

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 9. jún 2020.

Všetko potrebné o programe nájdeš TU, alebo v angličtine v odkaze.

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti