Uzávierka: 21. január 2018
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis vyhlásil grantovú výzvu “Vytvorme domov 2018”, ktorej ústredným motívom je pomoc ľuďom bez domova.

Výzva je určená pre neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v Bratislavskom kraji, ktoré sa zaoberajú problematikou ľudí bez domova systematicky.

V rámci výzvy budú podporené projekty, ktorých zámerom je:

  • poskytovanie služieb ako je uspokojenie základných ľudských potrieb – jedlo, ošatenie, hygiena, zdravotná starostlivosť
  • prispieť ku integrácii ľudí na ulici do bežného života a ktoré sa snažia búrať predsudky o ľuďoch bez domova
  • podpora poskytovania služieb v oblasti sociálneho poradenstva a riešení v otázkach zamestnávania
  • organizácia dobrovoľníckych podujatí a vzdelávacích aktivít
  • a iné

Projekty sa prihlasujú prostredníctvom registrácie na portáli, a to najneskôr do 21. januára 2018.

Všetky potrebné informácie o výzve nájdeš TU.

Zdroj: Nadácia Pontis