Uzávierka: 30. september 2016
Maximálna výška grantu: 300 eur

Vďaka pravidelným darom členov Klubu darcov vyhlasuje Trenčianska Nadácia  každoročne grantové kolo určené na podporu projektov, ktorých aktivity sa týkajú voľného času detí a mladých.

Ide najmä o aktivity týkajúce sa kultúry, športu, životného prostredia, sídliskových aktivít, podpory tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania a pomoci zdravotne postihnutým.

O grant je nutné uchádzať sa prostredníctvom elektronického formuláru pre právnické osoby a pre fyzické osoby.

Uzávierka predkladania projektov je 30. septembra 2016 do 12:00 hod.

Podrobnejšie info o výzve čítaj tu.