Uzávierka: 22. september 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Grantovým programom “10 dobrých skutkov” podporí pri príležitosti svojho desiateho výročia Nadácia Poštovej banky tých, ktorí sú v núdzi a pomoc potrebujú.

Podporené budú:

  • vzdelávacie aktivity a projekty
  • športové aktivity a projekty
  • aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva
  • aktivity a projekty, ktoré pomáhajú deťom, mládeži a iným osobám, ktoré sa ocitli v sociálnej, či inej núdzi.

Finančná podpora je určená pre jednotlivcov, rodiny a verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky).

Na registráciu slúži elektornický formulár, deadline pre prihlasovanie je 22. september 2017. Všetky potrebné informácie o programe sú v odkaze.

Zdroj: Nadácia Poštovej banky