Uzávierka: 22. január 2020
Maximálna výška grantu: 120 000 eur

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Cieľom programu je:

  • aktívne zapájanie občanov do procesu rozhodovania a do tvorby verejných politík
  • zlepšovanie správy vecí verejných
  • posilnenie ochrany ľudských práv
  • skvalitnenie občianskeho vzdelávania
  • posilnenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti.

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 22. január 2020.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU.

Zdroj: Active Citizens Fund Slovakia