Uzávierka: 14. február 2018
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy “Ars Bratislavensis” sa zameria na projekty slúžiace na propagáciu Bratislavy na Slovensku i v zahraničí a zároveň podporí aj umelecké a kultúrne aktivity v hlavnom meste..

Dotácie slúžia na podporu a realizáciu: 

  • umeleckých a kultúrnych projektov a aktivít celomestského, nadmestského a medzinárodného významu
  • podujatí, konferencií, workshopov a seminárov s umeleckou tematikou
  • vydávania publikácií, kníh a tlačovín o Bratislave, alebo propagujúcich určité oblasti života a osobností mesta Bratislavy
  • aktiviít a projektov multižánrového charakteru
  • ochrany hmotného a kultúrneho dedičstva

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 14. február 2018.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš v odkaze a TU.

Zdroj: Bratislava.sk