Uzávierka: 31. január 2018
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Máte doma výnimočne nadaného syna, dcéru, vnuka alebo vnučku? Alebo ste študent či študentka od 15 do 26 rokov a máte talent a potenciál dokázať veľké veci vo vede či výskume? Dajte nám o sebe vedieť!”

Týmito slovami vyhlásil AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis  grantový program Axa Talent 2018″ s výstižným podnázvom „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory pre mladé talenty v oblasti vedy a výskumu.

Cieľom programu je pomôcť rozvinúť talent mladých ľudí vo veku 15 – 26 rokov, ktorí na sebe túžia ďalej pracovať, ale ich iniciatívu brzdí nedostatok finančných prostriedkov.

Program je určený na krytie nákladov:

  • zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
  • náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
  • náklady spojené s výskumom, analýzou, vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
  • ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta.

Deadline pre prihlasovanie žiadostí je 15. január 2018, všetky potrebné informácie o programe sú tu.

Zdroj: Nadácia Pontis