Uzávierka: 10. marec 2017
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Prostredníctvom grantového programu Bezpečne na cestách umožní Nadácia Volkswagen Slovakia zvýšiť bezpečnosť na našich cestách a zlepšiť úroveň dopravnej výchovy na našich školách a škôlkach.

Cieľmi programu sú:

  • zvýšenie povedomia o pravidlách cestnej premávky
  • podpora záujmu detí o dopravnú výchovu
  • zlepšenie podmienok vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy
  • podpora inovatívnych projektov zameraných na interaktívny spôsob výučby a aktívne zapájanie detí do vzdelávacieho procesu
  • zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti v rámci školy

Program je určený pre slovenské materské školy a neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace popri materských školách.

Projekty je potrebné prihlásiť najneskôr do 10. marca 2017, ostatné potrebné informácie si môžeš prečítať tu.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia