Uzávierka: 29. január 2018
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

Grantový program “Bezpečne v komunite, bezpečne doma”, administrovaný Nadáciou pre deti Slovenska, sa vo svojom 3. ročníku zameria na podporu projektov určených na vytváranie bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách.

Ciele programu:

  • podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí
  • rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých
  • zapájanie detí a mladých ľudí do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia

Deti a mladí ľudia vo veku do 30 rokov, alebo dospelí ktorí sú pre ich život dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia) predkladajú svoje žiadosti prostredníctvom formuláru, najneskôr do 29. januára 2018.

Všetky potrebné informácie sú TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska