Uzávierka: 15. máj 2020
Maximálna výška grantu: 3 500 eur

Nadácia Volkswagen Slovakia berie ohľad na špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu a preto prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporí výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.

Cieľom programu je podpora:

  • výchovno-vzdelávacích procesov a integrácie detí s autizmom
  • rozvoja individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
  • inovatívnych foriem vzdelávania a aktivizácia autistických detí
  • odbúravania zažitých stereotypov
  • rozvoja inovatívnych terapeutických prístupov

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 15. máj 2020.

Podrobnejšie informácie o programe sú TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia