Uzávierka: 25. apríl 2017
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Ústredným motívom grantového programu Business idea od Nadácie Tatra banky je podporiť vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania.

Grant poslúži na pokrytie dôležitých štartovacích nákladov súvisiacich s realizáciou podnikateľského zámeru.

Jeho adresátom sú študenti riadneho štúdia na niektorej zo slovenských vysokých škôl, bez ohľadu na ich zameranie.

Projekty sa prihlasujú prostredníctvom online formuláru najneskôr do 25. apríla 2017.

Všetky potrebné informácie nájdeš tu, alebo v odkaze na stránke nadácie.

Zdroj: Nadácia Tatra banky