Uzávierka: 30.06.2016
Maximálna výška grantu: 5000 eur

Spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská republika sa rozhodla pomôcť obyvateľom významného regiónu Slovenska ohraničeného hrebeňom Považského Inovca na východe, údolím Váhu na západe, hranicou Trenčianskeho kraja na juhu a okrajom katastra obce Hrádok na severe.
Hlavným cieľom grantovej výzvy je udržanie existujúcich a vytváranie nových zdrojov na zvyšovanie kvality života v regióne.
V spolupráci s Trenčianskou nadáciou prerozdelí prostriedky v celkovej hodnote 30 000 EUR.
Preferovanými oblasťami podpory sú:
  • kultúra a umenie
  • turizmus a cestovný ruch
  • výchovno-vzdelávacie aktivity
  • ochranna životného prostredia
  • voľný čas
Projekty je potrebné cieliť na vekovú skupinu 12 a viac ročných.
Podrobné info o výzve čítaj tu.