Uzávierka: 8. november 2017
Maximálna výška grantu: nie je ohraničená

Nadácia Orange otvára už po 16. krát vianočný grantový program “Darujte Vianoce”. Jeho zámerom je motivovať ľudí k ohľaduplnosti, medziľudskej pomoci a k radostnejšiemu prežívaniu najkrajších sviatkov roka a podnietiť v nich princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti.

Cieľovými skupinami programu sú:

  • deti a mladí ľudia, ktorí strávia Vianoce v nemocnici, diagnostickom ústave, sociálnom zariadení, detskom domove či inom zariadení
  • ľudia, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli na ulici
  • starší, chorí ľudia a tí, ktorí sa cítia byť opustení
  • rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi
  • všetci tí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii

Fyzickým osobám starším ako 18 rokov, mimovládnym organizáciám, školským zariadeniam a zariadeniam poskytujúcim sociálne služby slúži na podávanie žiadostí elektronický formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 8. november 2017.

Všetky potrebné informácie nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Nadácia Orange