Uzávierka: 10. november 2016
Maximálna výška grantu: neobmedzená

Nadácia Orange otvorila jubilejný 15. ročník grantového programu Darujte Vianoce a vyzýva ľudí, aby pomohli iným prežiť Vianoce, ktoré si v predstavách vybásnili.

Grantový program podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Jeho zámerom je rozveseliť a obdarovať ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, ľudí opustených, bez domova, s vážnymi zdravotnými problémami či trpiacich materiálnym nedostatkom.

Cieľovými skupinami sú:

  • deti a mladí ľudia, ktorí strávia Vianoce v nemocnici, diagnostickom ústave, sociálnom zariadení, detskom domove či inom zariadení bez možnosti stráviť ich v kruhu svojej rodiny
  • ľudia, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli na ulici a nemajú možnosť vianočné sviatky stráviť v teple domova
  • starí, chorí a opustení
  • rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi
  • všetci tí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii

Žiadosť je nutné podávať prostredníctvom elektronického formuláru, podrobnejšie informácie o grantovom programe si môžeš prečítať tu.