Uzávierka: 10. november 2017
Maximálna výška grantu: 8 000 eur

Nadácia ZSE  si uvedomuje, že na ceste ku kvalitnému vzdelaniu je potrebné prekonať ešte mnoho prekážok. Spustením svojho grantového programu “Dostaneme ťa do školy” umožní školám vytvoriť priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu.

Vybrané školské zariadenia získajú v rámci programu podporu, ktorá im poslúži na vybudovanie bezbariérového riešenia – stoličkového výťahu alebo schodiskovej plošiny pre svojich žiakov s postihnutím, .

Je určený pre materské, základné a stredné školy zriadené na území západného Slovenska, ktoré navštevujú aj žiaci s postihnutím.

Uzávierka predkladania žiadostí je 10. novembra 2017, formulár žiadosti a všetky potrebné informácie sú v odkaze.

Zdroj: APPA – Asociácia pomoci postihnutým