Uzávierka: 12. október 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila jesenné kolo 5. ročníka Grantového programu “Dôvera”. O podporu na realizáciu aktivít sa v jeho rámci môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska.

Cieľom programu je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. Je určený pre mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré sa môžu uchádzať o príspevky v oblastiach:

  • zútulnenie prostredia zdravotníckych zariadení
  • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
  • podpora aktivít zameraných na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu
  • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti

Na podávanie žiadostí slúži elektronický formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 12. október 2017.

Podrobnosti o grantovom programe nájdeš v odkaze.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska