Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 3. ročníka grantového programu na podporu projektov so zameraním na zdravie, zdravý životný šýl a prevenciu ochorení. Žiadatelia môžu podávať projekty v týchto oblastiach:

Individuálni žiadatelia:

  • podpora liečebných a rehabilitačných pobytov,
  • nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku z verejného zdravotného poistenia,
  • naplnenie špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie,
  • podpora aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Organizácie:

  • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
  • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov,
  • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
  • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
  • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Projekt je možné podať do 8. apríla 2015 prostredníctvom online formulára.

Viac info na nds.sk.