Uzávierka: 9. október 2019
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

V poradí už po 6. krát ponúka Nadácia Orange v rámci svojho grantového programu “e-Školy pre budúcnosť” základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám príležitosť získať podporu pre ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi.

Program sa zameria na:

  • vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl
  • rozvoj a podporu digitálnej gramotnosti pedagógov

Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a všetkých typov stredných škôl a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte použijú na prihlasovanie svojich projektov nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 9. október 2019.

Podrobnejšie informácie o programe sú TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia Orange