Uzávierka: 10. júl 2017
Maximálna výška grantu: nie je ohraničená

Férová Nadácia podporí prostredníctvom svojho Grantového programu jednotlivcov, subjekty a projekty, ktorých zámerom je rast zamestnanosti mladých ľudí, zvýšenie ich konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti na trhu práce.

V rámci programu budú podporené projekty, ktoré pomôžu mladým ľuďom rozbehnúť ich vlastné podnikanie, nájsť si lepšie uplatnenie, či naštartovať pracovnú kariéru, ako napríklad:

  • vzdelávacie programy
  • rekvalifikačné kurzy
  • projekty venujúce sa rozvoju vedy či vzdelávania a pod.

Deadline pre prihlasovanie projektov je 10. júl 2017, na prihlasovanie slúži elektronický formulár.

Všetky potrebné informácie si môžeš pozrieť v tomto odkaze.

Zdroj: Férová Nadácia