Uzávierka: 31. máj 2018
Maximálna výška grantu: neobmedzená

“Vytvorme zo Slovenska vzdelanejšiu, inovatívnejšiu a otvorenejšiu krajinu.”

Férová Nadácia podporí prostredníctvom svojho grantového programu inovatívne nápady mladých ľudí, subjektov a ich projekty , ktoré na Slovensku podporujú vzdelávanie, zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť cez rozšírené vzdelávanie a tým aj ich lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.

Program sa sústredí na podporu:

  • ľudských práv a a hodnôt slobody, demokracie a ľudskosti
  • vzdelávania mladých ľudí a rozvoja ich  kritického myslenia
  • zlepšenia možností zamestnávania mladých ľudí
  • inovácií a podnikateľských nápadov
Na prihlasovanie projektov slúži registračný formulár, deadline pre ich registráciu je 31. máj 2018. Podrobnosti o programe nájdeš v odkaze alebo TU.

Zdroj: Férová Nadácia