Uzávierka: 18.07.2016
Maximálna výška grantu: neobmedzená

Férová Nadácia otvára nový grantový program.

Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku podporujú zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce.

Hlavným cieľom programu je pomôcť mladým ľuďom pri rozbehnutí ich vlastného podnikania, pri hľadaní si lepšieho uplatnenia, ale aj pomoc pri naštartovaní kariéry alebo vlastného podnikania.

Grantový program je prioritne zameraný na podporu v oblastiach:

  • vzdelávacie programy
  • rekvalifikačné programy
  • rozbiehanie vlastného podnikania
  • rozvoj vedy a vzdelávania

Prihlasovanie žiadostí sa realizuje prostredníctvom online formuláru.

Podrobné info o grantovej výzve si prečítaj tu.