Uzávierka: 13. február 2018
Maximálna výška grantu: 20 000 eur

Fond pre transparentné Slovensko vyhlásil piaty ročník grantového programu, v ktorom podporí organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu.

Cieľom programu je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou watchdogových a analytických mimovládnych organizácií.

Občianske združenia, neziskovky, nadácie a neinvestičné fondy môžu žiadať o podporu projektov určených na:

  • zvyšovanie transparentnosti verejného života,
  • presadzovanie systémových riešení na znižovanie korupcie
  • rozvíjanie nástrojov na vytváranie verejného tlaku na riešenie korupcie a únosu štátu
  • vytváranie sietí a spoločných iniciatív kľúčových aktérov
  • a iné

Projekty je potrebné zaregistrovať prostredníctvom formuláru, najneskôr do 13. februára 2018.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš v odkaze.

Zdroj: Nadácia Pontis