Uzávierka: 15. február 2019
Maximálna výška grantu: 20 000 eur

Cieľom grantového programu “Generácia 3.0” je šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do čo najviac škôl.

Hľadajú sa projekty škôl a mimovládnych organizácií, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a ich cieľom je sledovať dopad svojho projektu a šíriť ho do čo najviac škôl po celom Slovensku.

Projekty by mali rozvíjať kompetencie žiakov v oblastiach:

  • osobnosť pripravená na zmeny
  • technologické a prírodovedné znalosti
  • kariérne a podnikateľské zručnosti
  • sociálne a občianske kompetencie
  • inovácie v systéme vzdelávania

Deadline pre prihlasovanie projektov je 15. február 2019, registračný formulár a všetky potrebné informácie nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Nadácia Pontis